Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


Onsdag 11. oktober 2017

Markering av 15 års virksomhet på Holmen seniorsenter 

Vakre bord i høstfarger tok imot brukere og gjester til jubileumsfest. Daglig leder Gro Kristoffersen ønsket velkommen og orienterte om dagens program.

Til åpning sang vi den sangen som Odd Salvesen skrev til Holmen seniorsenter for mange år siden, sangen som hver fredag synges først når vi har allsang. Ordet ble gitt til oss to gjenlevende som var med og startet senteret (Marie Borge Refsum og Eldfrid Hovden). Min sang fra 10 års-jubiléet ble også sunget. Begge sangene til vanlig festlig og taktfast pianospill ved Anne-Grethe Hvesser. Turid Mellin-Olsen, Else Heimvik og Anne Joronn Sætre fra lyrikkgruppen ga oss tre morsomme dikt.

Vi ble servert kaffe og nydelig marsipankake fra Asker Produkt, og så fikk vi hilsener fra myndighetene. Mellomleder Bente Flygind har besøkt oss noen ganger. Hun kom med blomster, og gratulerte oss med det aktive og levende miljøet på senteret. Vår nye sjef, kultursjef Barbara de Haan, gratulerte - og vil bekoste og gi oss en onsdags-opplevelse i vårsemesteret. Hun nevnte at seniorsenteret skal bli innbyggertorg, men sa ikke noe om planene for innbyggertorget. Ordfører Lene Conradi hilste fra kommunen, og kåserte over temaet «Å komme hjem» - spesielt med blikk på polarskuta «Maud». Restene av «Maud» ligger på Grønland over vinteren, og skal fraktes hjem neste sommer. Conradi avsluttet med å si at hun håpet at også hun kunne ha et seniorsenter å gå til på sine eldre dager. Eldrerådet var invitert, men dessverre hadde ingen av dem anledning til å komme.

Marie og Eldfrid fikk rosebuketter for lang og tro tjeneste, og brukerrådet, ved leder Margit Nyhus, ga blomster til det høyt elskede personalet vårt - Gro, Anne-Grethe, Gry og Inger. Margit fortalte også at brukerrådet som jubileumsgave har gitt et lenge etterlengtet skap til seniorsenteret.

Til slutt viste leder Gro et utvalg bilder fra aktiviteter og evenementer gjennom de 15 år. Hun hadde også noen bilder fra de første årene – før vi fikk Mary Hustad med sitt kamera – og med sin utrettelige innsats for senteret på mange forskjellige måter! Tjodhild Huser hadde kritiske kommentarer til seniorsenteret, men avsluttet med å takke for en hyggelig fest.

Eldfrid Hovden
Foto: Mary Hustad

Holmen seniorsenter - markering av 15-års jubileum

HOLMEN INNBYGGERTORG