Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


HOLMEN INNBYGGERTORG

Fredag 20. november 2020, kl. 14:00

Et minimalisert, men vellykket samling på Holmen innbyggertorg, for å takke Gro.

Etter 16 år som leder av Holmen seniorsenter, skal Gro slutte og bli pensjonist. P å grunn av den slemme koronaen kunne det ikke arrangeres noen stor takkefest.  Det var lenge usikkert om en samling kunne finne sted, men i samarbeide med avdelingsleder,  Synnøve Osmundsen og brukerrådet, ble det en hyggelig ettermiddagsstund med Gro.  Møbleringen var gjennomført koronaregulert, munnbindene på plass og spritet mikrofon og gjestene holdt seg på plassen sin.

Synnøve Osmundsen ønsket velkommen og ga ordet til brukerrådets leder, Margit Nyhus, som hadde satt sammen et kort program. I sin tale takket hun Gro for godt samarbeide med brukerrådet,  med god ledelse er det moro å bistå med frivillige arbeide. 

Gro fikk velfortjent blomster, selvdiktet sang og en presang fra brukerrådet. Presangen var kopi av Øivind Jorfalds maleri «Savannah Bridge» som ble kjøpte av brukerrådet i 2012 for å henge på veggen utenfor bridge rommet. Jorfald hadde holdt kunstforedrag og fortalte at inspirasjon for bildet kom fra en safari tur. Brukerrådet håper at bildet vil minne Gro om sin tid på senteret.

Brukerrådet reiste seg for å synge en sang de hadde skrevet og øvde på for anledningen. Med Lars Erik Furu på piano og melodi «Julekveldsvisa» begynte første vers med «Nå har vi hatt vår dame i nesten tjue år…», og sjette og siste vers gikk slik: «Ja, kjære Gro, vi takke for årene med deg, for du har skapt en Seniorsenter som kan vise vei, et lysende eksempel på samarbeid og kløkt, Vi ønsker hjertelig til lykke med din neste økt.»

Mange ville hylle Gro. Holmen senterets leder Tanja Venheim Østensen overrakte blomster og takket for godt samarbeide. De mange aktive gruppene på senteret ville gjerne vært til stede, men antall mennesker måtte begrenses, så lyrikkgruppen representert ved Anne Joronn Sætre hilste fra alle ved å lese Alf Prøysens narrevise «Så syng vi visa om ungdomsglea». Marit takket Gro for at hun tok seg tid til å hjelpe henne med et strikkekofta som hun holdt på å strikke til barnebarnet hennes. 

Eldfrid Hovden, som var Brukerrådets første leder som Gro samarbeidet med, kom med gode, varme ord og fortalte om hvor mye dette senteret har betydd for henne, hennes mann og alle gode venner gjennom disse 16 årene. Eldfrid kom også med en sang til Gro som begynte med: «Vi veit ei gasta jenta, ja vi kjenner ho så vel, Vi veit ei gasta jente her på Holmen!» som hun delte ut på et ark. Anne-Grethe spilte mens vi sang.

Gro takket for samarbeidet, blomster og presanger og ønsket innbyggertoget lykke til videre.

Hun nevnte at starten hadde vært brutal, med fullsatt sal og Wenche Foss som første foredragsholder. Hvordan hun skulle introdusere den damen var ikke enkelt, men den damen inntok lokalet og gjorde jobben selv!

Gro nevnte også hvordan personalet gledet seg over fulle hus på onsdagsforedragene. Et slikt personalet – alltid blide og arbeidsgleden på topp – er gull verdt. Disse sviktet heller ikke i dag, da Gry kom med sine spesiallagde kaker som var som vanlig fantastisk og gode. I dag var det en stor marsipansopp – med Gro liggende over en steinsopp – fordi Gro er glad i å sanke sopp!

Som vanlig, var Mary og Kjell til stede for å fotografere. De tok mange bilder, og vi håper at neste år igjen vi vil kunne fylle kafeteria med folk for vi vil gjerne markerer Gro en gang til.

Synnøve takket for oppmøte og samarbeidet. Hun fortalte at en ny teamleder var valgt og hun håpet at vedkommende kunne tiltre i januar måned.

En hjertelig takk til all som bidro til at denne beskjedne markering så den kunne realiseres. (-:§