Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


HOLMEN INNBYGGERTORG

Onsdag 1. mars kl. 12:00: Årsmøte

Brukerrådet for seniorer ved Holmen innbyggertorg

ønsker velkommen til årsmøte.  

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av referent og to andre til å skrive under protokollen.

3. Årsmelding og regnskap for Brukerrådet.

4. Valg av nytt Brukerråd ved valgkomitéen.

5. Valg av ny valgkomité.

6. Innkomne forslag – nye grupper/kurs/aktiviteter eller annet.

7. Eventuelt.


Årsberetning og regnskap blir presentert i møtet.


Vi anmoder alle seniorer om å stille opp for å diskutere våre aktiviteter. 


NB: Det er ikke lagt opp til at man kan sende inn forslag til årsmøtet på forhånd.

Slike tar vi eventuelt direkte i møtet.

 

Velkommen til møtet!

 

Med hilsen fra Brukerrådet etablert på årsmøte den 16. februar 2022:

Margit Nyhus (leder), Jan Tønseth (nestleder), Jorun Tannæs (kasserer), Eva Førde (sekretær), Lars Erik Furu (styremedlem), Randi Brelin Furu (styremedlem)

Bildet er fra Årsmøte 16. februar 2022.