Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


Personalet ved Holmen innbyggertorg

Beate Piene Sandtrøen

Teamkoordinator Holmen innbyggertorg

e-post: holmen.innbyggertorg@asker.kommune.no

Anne-Grethe Hvesser
Veileder/Senioraktiviteter

Elisa Maria Hanninen

Kjøkkenleder 

e-post: elisa.maria.hanninen@asker.kommune.no

Inger Risbøl

Kafemedarbeider  

Joginder Ditta

Vikar

Helle Tungesvik

Konsulent

HOLMEN INNBYGGERTORG