Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


AKTIVITETSTILBUD VÅREN 2023

Seniordans øver i Panorama onsdager fra 15:30 - 17:00. Velkommen innom!

HØRSELSHJELPER - BATTERIER TIL HØREAPPARAT

Hørselshjelper Bjørg Madsen kommer til innbyggertorg andre tirsdag i måneden kl. 12.00 - 13.00: 14. februar, 14. mars, 11. april, 9. mai, 13. juni.

Vi selger batterier til høreapparat alle dager (mandag-fredag).

INTERNETTKAFÉ:

Publikums PCer er til utlån i "Panorama" i åpningstider. Tilbudet gis av Seniornett Asker.

DATA VEILEDNING :

Tilbudet gis av Seniornett Asker

BRUKERRÅD : Leder: Jan Tønseth

e-post: jtoenset@online.no

Mobil: 908 39 840

Brukerrådets hjemmeside : www.holmeneldre.com

Brukerrådets Facebook side: Holmen innbyggertorg venner

https://www.facebook.com/holmeneldre/

HOLMEN INNBYGGERTORG