Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

Årsmøte 6. mars 2024

Fra venstre: Randi Brelin Furu (styremedlem), Lars Erik Furu (styremedlem), Eva Førde (sekrtær),  Jan Tønseth (leder, kasserer).