Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG


Målsetting:


Brukerrådets formål er å bidra til at eldre i vårt område stimuleres til en aktiv tilværelse og til å delta i fellesskap som skaper engasjement og medvirkning. 


I samarbeid med innbyggertorgets ledelse skal brukerrådet bidra til at seniorbrukere får mulighet for å anvende sine kunnskaper og ressurser.


Brukerrådets oppgaver:


- Å være et samarbeidsorgan mellom kommunens koordinator og seniorbrukere av torget og herunder formidle brukernes behov, interesser og synspunkter for ledelsen. 


- Bidra til aktiviteter og til årets foredragsprogram.


- Skaffe penger til det som kommer ekstra utover hva som betales av kommunen, som f.eks. foredragsholdere, musikere og andre kulturinnslag.


Brukerrådet styre har i denne perioden bestått av:   

Margit Nyhus                     leder

Jan Tønseth                      nestleder

Jorun Elton Tannæs          kasserer

Eva Førde                         sekretær

Lars Erik Furu                   styremedlem

Randi Brelin Furu              styremedlem


Tina Pedersen                   revisor

Mary Hustad                      ansvarlig for hjemmesiden og vår facebookside.


Programkomiteen har bestått av:

Jan Tønseth

Lars Erik Furu

Eldfrid Hovden

Gro Kristoffersen

Anne Grethe Hvesser (kommunal seniorveileder)


Valgkomite:

Anne Joronn Sæthre og Sidsel Korsvoll


Brukerrådet har i perioden avholdt 5 styremøter og programkomiteen har i tillegg avholdt flere møter for å planlegge foredragene for 2023.

Da senteret ble innbyggertorg fra 1. januar 2020 ble brukerrådets oppgaver redusert, idet kommunen forsterket egen bekvinning, bl.a. ved å innlemme servicesentereti den løpende driften.

Onsdagene er programkomiteen ansvarlig for, og alle onsdager har vært satt opp med gode foredrag gjennom året. Konsertene på Panorama har fungert fint. Vi arrangerte også tur til Munchmuseet på forsommeren, med over 20 deltagere.

Senterets 20 års jubileum ble arrangert med noen av stifterne av det første brukerrådet tilstede. De fikk takk og blomster for den gode starten.

Lotteridagene har innbragt gode inntekter, og særlig påske- og julelotteri var svært vellykket.  ”Krukka”på onsdager bidrar også. Takk til lojale brukere for alle bidrag.

Også i 2022 fikk vi bidrag fra Holmenstiftelsen, noe vi er svært takknemlige for.


Sommerfest og julelunsj ble arrangert av personalet.  Vellykket, med svært  mange deltagere.


Holmen, 1. mars 2023

Årsmelding 2022 for Brukerrådet for seniorer

ved Holmen innbyggertorg i Asker