Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

GODT FOR HJERNE, HJERTE, HELSE OG HUMØR!

Onsdag 15:30 - 17:00

Rom: Panorama

Arrangør: Seniordans Norge

For alle seniorer - drop in.

Vi danser til fengende musikk som vals, tango, rumba, cha-cha-cha, swing, - ja, til alle typer musikk. Ingen faste partnere. Vi byttr i løpet av dansen - her er det sosialt! 

Danseleder er Anne Olsen.

Er du interessert, ta kontakt med Eva Førde på telefon 824 66 992.

Bildene er fra øving 19. oktober 2022.

Hva er Seniordans? 

 • En egen dansedisiplin, tilpasset eldre mennesker
 • Et vesentlig bidrag til psykisk og sosialt velbefinnende
 • Man er ikke avhengig av fast partner. Det danses stort sett "mixer", dvs. partnerbytte    

Målsetting for Internasjonal Seniordans

 • å skape kontakt og bryte isolasjon blant eldre
 • å få kunnskap om eget og andre lands dansekulturer
 • å forebygge sykdommer, både psykisk og fysisk
 • å få kjennskap til musikk og rytme
 • å kunne danse selv om en er enslig

Positive virkninger av Seniordans

 • Forbedrer kondisjonen, dvs. styrking av muskulatur, bevaring av leddfunksjon, øket konsentrasjonsevnen og bedre koordinering
 • Sosial kontakt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av den store utbredelsen av seniordans i Europa
 • Gir ofte selvtillit og bedre humør hos de eldre når de merker at de behersker til dels vanskelige danser
 • Man har noe fast å gå til èn eller to ganger i uken, blir med i en gruppe som har både seniordans og sosialt samvær