Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

Frivilligfest 15. oktober 2019

Frivilligfest på Holmen seniorsenter 15. oktober 2019

For syttende gang arrangerte personalet på Holmen seniorsenter fest for de frivillige. I 2019 ble det rekefest! Vi kom som vanlig til festpyntet bord og ferdigtrykte sanger, med Anne-Grethe ved piano. En rose og et kort med takk for innsatsen ble delt ut til hver og en fra leder Gro Kristoffersen. Holmen seniorband med 8 musikere spilte kjente melodier til dans og underholdning. Brukerrådsleder Margit Nyhus takket personalet Gro, Anne-Grethe, Gry, Inger og Karin, som til slutt ble tildelt gullmedaljer av Jan Tønseth fra Brukerrådet. Det ble en festlig og stemningsfull kveld!

Foto: Mary Hustad