Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

Seniorvenner ved Holmen innbyggertorg

Fra Holmen seniorsenter til Holmen innbyggertorg

Holmen seniorsenter endret status til Holmen innbyggertorg i januar 2020. Senteret fortsetter som før, men nå med mål om å nå flere brukergrupper i nærområdet. Det kommunale Innbyggerservice/ Servicetorget, som tidligere lå i Asker sentrum, er nå desentralisert og lagt ut til alle lokale innbyggertorg. Der tilbyr man kommunale informasjonstjenester for alle som bor i nærområdet.

Her er forskjellige aktivitetsrom, en internettkafé, en hyggelig uteplass om sommeren og en trivelig kafé der det serveres nye retter. 

Det rikholdige aktivitetstilbudet kan du lese om under fanen AKTIVITETSTILBUD.

Kommunen står for driften av Innbyggertorget (du finner de ansatte under fanen PERSONALET).

20240612_134356

Bemanningen ved innbyggertorgene i Asker er å regne som et minimum for forsvarlig drift. Våre omfattende senioraktiviteter er derfor helt avhengig av frivillig innsats for å opprettholde tilbudet slik vi har det i dag!

I tillegg til å være en nødvendig ressurs for innbyggertorget, gir frivillig arbeid et meningsfullt innhold til din pensjonisttilværelse. Det gir deg en tilknytning til stedet i et samarbeid mellom personale og brukere mot et fellesmål - å sikre drift av Holmen innbyggertorg og ivareta seniorenes interesser og behov.

"Frivillighet og eldre handler både om å bidra til at eldre får en god alderdom OG at seniorer er en ressurs i samfunnet. . . Målet med en frivillighetspolitikk er at kommunen skal legge til rette for at frivilligheten får gode vilkår slik at de kan skape gode aktiviteter." Asker kommune

Mange av våre grupper og aktiviteter er ledet av frivillige. Det finnes andre områder der våre frivillige kan gjør en innsats.


Hvis du vil engasjere deg og bidra i aktiviteter på Holmen innbyggertorg, kan vi hjelpe deg med å finne den riktige oppgaven som passer til deg, med utgangspunkt i dine interesser og ressurser.  Ta kontakt med Beate Piene Sandtrøen, Hussjef for innbyggertorg, eller

Helle Tungesvik. 🙂

Holmen innbyggertorg er en møteplass vi skaper sammen!